| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Vragen

Page history last edited by Sangita 11 years, 12 months ago

 

Week 4-5:  07/03/2011 - 20/03/2011

 

Nu wordt de leervraag opgezet. Na oriëntatie op het thema stellen de leerlingen één leervraag op die ze als klas graag beantwoord zien; de sponsored question

De vraag wordt in de Wiki geplaatst.

 

 


 

LC 1 Vraag: 


Fase 2:  7maart – 20 maart 2011

Vragen
Paramaribo, maart 2011

 

 
Beste allemaal,

 

Regels zijn er om orde, rust, regelmaat, enz. te handhaven. 


 *  Welke strafmaatregelen treft de schoolleiding tegen overtreders van
     de drie (3) meest overtreden regels uit jullie schoolreglement? 

  

Ga op onderzoek uit en ondervraag:
- 3 leerlingen uit je eigen klas. 

- 3 leerlingen van een andere klas. 

- 3 leerkrachten, waaronder eentje van wie je les krijgt en twee van wie je geen les krijgt.  

Neem in je antwoord op: 

- de regels uit jullie schoolreglement,  

  met welke van deze  regels de meeste leerlingen het niet eens zijn en waaron niet. 

- welke de drie (3) meest overtreden regels zijn op je school en welke strafmaatregelen  

  de schoolleiding treft daartegen.
Maak een enquete waarin deze vraag met steunvragen en de verkregen antwoorden zijn opgenomen.
Stel bovengenoemde vragen over regels op school en doe verslag aan ons over de verkregen antwoorden 

(denk aan dingen als kleding, taalgebruik, verzuim, weglopen, wangedrag, gemiste repetities, enz.).  

Graag foto’s plaatsen van de onderzoeksmomenten.

Dank u voor het beantwoorden van onze vraag.
En
heel veel succes ermee. 
 

Groeten van leerlingen en leerkrachten van S.T.S. 2 

 

 

 

 


LC 2 Vraag: 

Geef een overzicht van de regels  bij jullie op school en thuis.

Ga bij minstens 5 leerlingen na:

-welke regels zij de belangrijkste vinden en waarom?

-of er regels, zowel op school als thuis, zijn die ze graag zouden willen veranderen.

  Zo ja, geef aan welke, hoe en waarom.

 

 

Groetjes en veel succes!


LC 3 Vraag: 

Een gedrag kan gewenst of ongewenst zijn. Op school en thuis zijn er  regels om te voorkomen dat een leerling / een kind een ongewenst gedrag vertoont.Het ongewenst gedrag wordt afgestrafd.

Maak een top 3 van de zware straffen die een leerling op je school kan krijgen bij het overtreden van regels van school en  een top 3 zware straffen die je kan krijgen bij het overtreden van regels van thuis .(Voordat je de top samenstelt, heel kort aangeven wat voor je een zware straf is.)

-Interview je schoolhoofd en vraag haar/hem wat  de bedoeling is voor het toepassen van juist deze straffen.

-

Interview 3 medeleerlingen en vraag hun mening over het treffen van de zware straffen. (vraag ze of ze eens of oneens zijn en waarom)

-Interview je ouders en  bespreek de 3 zware straffen(van thuis) met hen. ( wat is de bedoeling dat zij juist die straffen toepassen)

Graag foto's plaatsen van de onderzoeksmomenten.  Dank u voor het beantwoorden van onze vraag.

groetjes en veel succes!

 


LC 4 Vraag: Hallo allemaal,

Bij iedereen thuis zijn er huisregels: deze moeten voor orde en rust zorgen.

Ook bij ons gelden er huisregels. Enkele regels zijn: 

 

 1. Je mag niet te laat thuis komen.
 2. Je mag niet roken en geen alcohol gebruiken.
 3. Je moet je kamer zelf netjes houden.
 4. Je mag geen grote mond opzetten tegen ouderen.
 5. Je mag geen tv kijken, wandelen en bellen als je onvoldoendes scoort.

 

Natuurlijk worden er maatregelen getroffen als je deze regels overtreedt.

Onze vraag is;

Welke maatregelen worden getroffen bij de 3 meest overtreden regels thuis?

Noem eerst de regels thuis.

 

 

 


LC5 Vraag: Ja P Thijsse College

Bij ons op school hebben we schoolfeesten:

Wat voor schoolfeesten hebben jullie en hebben jullie regels speciaal voor de schoolfeesten?
-Hebben jullie een strafmaatregel op alcohol- of drugsgebruik?
-Zijn er afspraken over tijden van de schoolfeesten?

 

Bedankt voor jullie antwoorden! 

 

 


 

LC 6 vraag:

 

Welke regels hebben jullie  thuis?

 •  Interview je ouders en leerkrachten : Welke regels zijn thuis in het gezin belangrijk en waarom zijn deze regels belangrijk.
 •  Wat gebeurt er als die regels overtreden worden?
 •  Maak een klassen top 5 van jullie thuisregels.
 •  Geef je eigen mening over de uitkomst van jullie interview.

 

Alvast bedankt voor jullie antwoorden.

groetjes van de leerlingen van KT 11 CSG Het Noordik in Vriezenveen 

 

 

 

 


LC 7 Vraag: 

 

Houd een interview met je grootouders of ouders!

Vraag:
1a Wat waren de regels bij jullie grootouders of ouders thuis en op school?
1b Wat is daarin het verschil tussen de regels toen van jullie grootouders of ouders en nu van jullie thuis en op school?

 

Alvast bedankt voor het beantwoorden van onze vragen en heel veel succes toegewenst!!

 

Groetjes van de leerlingen uit KT12 van het Noordik uit Vriezenveen

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Comments (2)

Gerrit Zijlstra said

at 9:47 am on Mar 24, 2011

Mooie vragen! Vooral dat interviewen spreekt me aan! Benieuwd wat er uit rolt.
Veel succes verder, Gerrit

Gerrit Zijlstra said

at 9:47 am on Mar 24, 2011

You don't have permission to comment on this page.