| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Afscheid

Page history last edited by Naomi Kromokario 11 years, 9 months ago

 


 

 
Week 15:  23/05/2011 - 29/05/2011

Tijd om afscheid van elkaar te nemen. De leerlingen sluiten de Learning Circle af door het schrijven van een gezamenlijk afscheid in de Wiki aan de andere scholen. Leerlingen en de docent vullen het evaluatieformulier in.

 

 

 

Afscheid LC 1:  SURINAAMSE TECHNISCHE SCHOOL II

 

 

 

Periode mei 2011 

lcsn - 2011 VMBO-Mulo 

 

Afscheid 

 

Hallo Wiki Famiri, 

 

Fa un de, fa un tan?/Fa waka? 

(Hoe gaat het met jullie?)

 

 De leerlingen en leerkrachten van STS II vonden het fijn deel te nemen aan deze LC en danken jullie van harte dat jullie met ons wilden delen.

 

Er is een stroom aan informatie uitgewisseld, we zijn meer te weten gekomen over jullie, jullie regels op school, welke de meest overtreden regels zijn op jullie school welke straffen er daarop volgen en nog veel meer. 

We hebben medeleerlingen uit het buitenland leren kennen en ook uit ons eigen land.  

 

Indien we betere toegang hadden tot het internet, zouden we vaker en nauwer contact hebben onderhouden met onze medeleerlingen van de andere scholen. In de klas hebben we zeker nauwer met elkaar samengewerkt, maar toch niet vaak genoeg naar onze zin (meerdere omstandigheden, weet je). We hebben jammer genoeg niet het maximale aan  kneepjes van elkaar geleerd op de computer, omdat we niet in de gelukkige omstandigheid verkeren dat we (regelmatig) toegang hadden tot het net (geen internetaansluiting). Gelukkig hebben we ondanks alles, toch kennis met jullie kunnen maken en kennis en info kunnen uitwisselen over ons thema voor deze LC. 

 

De voorbereidingen en afspraken van de verschillende fases werden steeds op school gedaan, daarna moesten we in groepjes thuis of elders samenwerken aan het beantwoorden, foto’s maken, informatie zoeken, intervieuws afnemen (op school en thuis), onderzoek doen, dan kwamen we weer naar school voor de evaluatie van wat we hadden vergaard, vervolgens werd dat met de leerkracht doorgenomen en uiteindelijk in de wiki geplaatst. We zijn weinig bij elkaar geweest om te werken in de wiki aan de antwoorden, de samenvatting, kortweg gedurende het gehele project. Des te meer zijn we er trots op dat we onder moeilijke omstandigheden toch ons deel hebben afgerond.  

 

We zijn gekomen aan het einde van deze leercirkel. We hopen dat we weer eens mogen deelnemen aan zo’n leercirkel, maar uiteraard met de dringende wens dat we betere werkomstandigheden hebben.. 

 

 

Bedankt voor de gelegenheid mee te mogen doen en tot een volgende 

Learning Circle 

 

 

Tan bun 

(Het gaat jullie goed) 

 

 

Groetjes van klas E2b en GC3 van STS II 

en 

Juf Chiquita Gaddum 

 

 

 


Afscheid LC 2

Hallo allemaal,

 

Helaas zijn we al aan het einde van de leercirkel en moeten we afscheid van jullie allemaal nemen.

In deze korte periode zijn we meer te weten gekomen over de regels op school en thuis van zowel de leerlingen van Nederland als van Suriname.

Er zijn, zoals gebleken is, heel wat overeenkomsten en natuurlijk wat verschillen.

Maar we kunnen nu wel vaststellen dat waar we ook zijn en wie we ook zijn, we niet zonder regels kunnen. Het is heel belangrijk om  in elke maatschappij, regels vast te stellen, zodat er orde en rust is.

 

We hebben als klas ook geleerd dat samenwerking erg belangrijk is, willen we iets bereiken.

Zonder de samenwerking en de begeleiding van onze leerkracht, zouden we het niet voor elkaar hebben gekregen om steeds op tijd af te ronden.

 

Wat we heel jammer vonden, was het feit dat we niet echt on-line bezig konden zijn, vanwege het internet-probleem. Dat zou veel leuker zijn als we nauwer contact hadden met de andere leerlingen van de andere deelnemende scholen.

Een ander probleem waarmee we te kampen hadden, was het feit dat we geen uurtje speciaal vrij gemaakt werden om te kunnen werken aan de leercirkel. We moesten het maar doen met de toevallige vrije uurtjes, bij afwezigheid van een leerkracht, wat dus zeker niet voldoende was.

 

We zouden in de toekomst toch de gelegenheid willen krijgen om meer tijd te besteden aan dit projekt en nauwer contact hebben met de andere leerlingen van de verschillende deelnemende scholen.

 

Tot slot willen we een ieder bedanken voor de fijne samenwerking en hopen dat we een volgend keer nog eens mogen meedoen aan de leercirkel.

 

De hartelijke groeten van de George Asin crew: klas 2A, juf Marto en juf Rudge.

(foto volgt nog)

 

 

 


Afscheid LC 3

 

 

Groetjes alle leden van dit leerprojekt,

 

we zijn aan het einde gekomen. Het was spannend, leerrijk, maar op het laatst ook nogal hectisch voor ons geweest.

We zijn zoveel te weten gekomen over regels op school en thuis in verschillende omgevingen. Hierbij hebben we vaak vergelijkingen gemaakt met onze eigen (school)omgeving. Soms waren we verbaasd, soms moesten we lachen. Doch we hebbben ook overeenkomsten gezien.

 

We zijn veel met elkaar bezig geweest, dus dankzij dit pojekt hebben wij (van Johannes Vrolijkschool) elkaar ook beter leren kennen en een gezellige groep gevormd.

Vanwege een minder goede tijdsindeling is het wel eens voorgekomen dat we niet op tijd klaar waren met een onderdeel, maar daar hebben we zeker wat uit geleerd. Onze verontschuldigingen hiervoor. We beseffen maar al te goed dat een ieder op antwoord van zijn vraag wacht. 

Ook hebben wij een supertrage internetverbinding en aangezien we niet meer dan drie uurtjes per week aan dit projekt konden besteden, heeft dat ons ook achtergehouden.

 

Nou ja, belangrijk is dat wij toch nog op tijd ons deel hebben kunnen afronden en dat we er veel plezier aan beleefd hebben.

Wij groeten een ieder vriendelijk en zeggen: TOT VOLGEND JAAR!!!

Leerlingen en leerkrachten van Johannes Vrolijk 

 

 

 

 

 


Afscheid LC 4 Afscheid Mathooraschool

 

Dag wiki-familie!

Deze leercirkel is jammergenoeg ten einde.

We hebben als leerlingen en leerkrachten enorm veel geleerd van de regels die bij jullie gelden alsook de maatregelen die genomen worden als die worden overtreden. Er waren verschillen en overeenkomsten, maar we hebben wel gemerkt dat de meeste regels voor zowel thuis als op school dezelfde zijn. In het begin hadden we het idee dat vooral de leerlingen uit Nederland alles mogen, wat  na deze leercirkel niet zo is gebleken. Misschien worden die leerlingen een beetje vrijer opgevoed, maar eigenlijk is het overal een beetje hetzelfde.

Als groep zelf hebben we geleerd dat samenwerken heel erg belangrijk is  om goede resultaten te bereiken.bij he beantwoorden van de vragen moesten we per groep naar de antwoorden op zoek gaan, en daar hebben we elkaar ook op een andere manier leren kennen.

Het was een heel enerverende periode, maar aan het eind leek het een beetje mis te gaan. Toch kijken we met zijn allen terug op een zeer leerrijke leercirkel.

Bij deze dus de warme groeten uit Saramacca, Suriname!

 

Juf Naomi, juf Anita en de leerlingen van klasse 2A van de Mathooraschool (Groningen)

 

 

 

 

 


Afscheid LC 5

 

Beste Allemaal!

 

Hier volgt het afscheid van het Jac. P. Thijssecollege!  

 

Roel, Boas en Sven hebben een filmpje gemaakt over de omgeving van school, en ze nemen hier dan ook afscheid van jullie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afscheid LC 6

 

 

 

 

 


Afscheid LC 7

 

Beste leerlingen en docenten,

 

Bedankt voor de samenwerking tijdens dit project. We hebben veel over elkaars 'regels thuis en op school' geleerd.

Hieronder staan een paar individuele reacties van ons:

 

'We konden wel goed met elkaar samenwerken.'

 

'Wij vonden het een leuk project. Wij vonden sommige interviews wel heftig, dat je bijvoorbeeld geslagen werd als je te laat kwam. Als je nu iets verkeerds doet dan moet je straf regels schrijven of het schoolplein vegen.'

  

'De interviewen gingen heel goed, het was heel interessant, het was leuk om te doen.

Wij vonden het project leuk en interessant om te doen.'                                                         

 

Nogmaals bedankt voor de samenwerking en misschien tot volgend jaar!!                                                

 

 

 

 

           Veel liefs van KT12                                                                  

 

 


Comments (1)

Betty Burgos said

at 1:14 pm on May 26, 2011

Hi Jac. P. Thijssecollege en STS II

Dank voor jullie afsluiting van deze LC.
Succes verder!

Groeten

You don't have permission to comment on this page.